Serveis de transports a Barcelona

Des de Clever Logistics oferim una àmpla gamma de serveis de transports per satisfer totes les vostres necessitats. Des del transport internacional, especialitzats en el Regne Unit i Irlanda, fins al transport local, estem aquí per garantir que les vostres mercaderies arribin a la seva destinació de manera segura i puntual.

Transport local
Transport nacional
Transport internacional
Logística i emmagatzematge

TRANSPORT LOCAL

Disposem de vehicles propis, cosa que ens permet una contacte immediat amb el nostres conductors.

camion de transporte local

Grupatge convencional:

Recollides de qualsevol tipus de paquet i lliurament durant el transcurs del mateix dia.

Servei de mercaderia perillosa: ADR

Els nostres vehicles van equipats amb llicència ADR per tal de poder transportar mercaderies perilloses.

Servei càrregues parcial/lots:

Fins a comandes de 7,30 metres lineals i 10.000 Kg.


TRANSPORT NACIONAL

Disposem de mitjans per tal procedir a la distribució de qualsevol mercaderia dins de la península ibèrica en un període de 24/48/78h ja be sigui com servei Nacional o com la culminació / origen del nostre servei internacional.

camion de transporte nacional

Grupatge / productes diversos:

Recollides de qualsevol tipus de paquet i lliurament durant el transcurs de 24 / 78 Hr en funció de la població.

Servei càrregues parcial/lots:

Fins a comandes de 13,60 metres lineals i 24.000 Kg

Servei de càrrega completa:

Lliurament a qualsevol punt del territori espanyol des de qualsevol lloc dins l’àmbit de Catalunya.

Servei de mercaderia perillosa: ADR

Els nostres vehicles van equipats amb llicència ADR per tal de poder transportar mercaderies perilloses.

Servei Express:

Vehicles dedicats dins qualsevol punt de la península.


TRANSPORT INTERNACIONAL

Tot i que arribem a bona part d’Europa, el servei pel que som referencia en el mercat és pel que fa les rutes que tenim amb el Regne Unit i Irlanda.

Durant tots aquest anys han estat els nostres mercats de referència i tenint en compte la complexitat que tenen a més tenint en compte la posada en marxa del BRÈXIT, la nostra experiència en fa ser una garantia pels nostres clients i col·laboradors.

camion de transporte internacional reino unido y irlanda

Grupatge / productes diversos:

Recollides de qualsevol tipus de paquet i lliurament. Pel que fa al Regne Unit les sortides són cada dia, sent diversos camions diaris que surten amb grupatge cap a Regne Unit amb un trànsit d’uns 5 dies hàbils terminal / terminal. Pel que fa a la Irlanda, les sortides són a finals de setmana però l’element diferenciador és que els nostres vehicles irlandesos van directes a la nostra terminal de Dublín o acostumem arribar els dimarts tarda / dimecres matí, per després procedir amb el lliurament en les properes 24 / 48 hores de l’arribada en funció de la població final.

Servei càrregues parcial/lots:

Fins a comandes de 13,60 metres lineals i 24.000 Kg, dins de l’àmbit de Catalunya fins a qualsevol punt d’UK i d’Irlanda. Servei que es pot complementar amb el nostres serveis nacionals pel que fa als altres territoris de la Península.

Servei de càrrega completa:

Els nostres vehicles poden carregar dins de l’àmbit de Catalunya fins a qualsevol punt del Regne Unit i d’Irlanda. Servei que es pot complementar amb el nostres serveis nacionals pel que fa als altres territoris de la Península.

Servei de mercaderia perillosa: ADR

Els nostres vehicles van equipats amb llicència ADR per tal de poder transportar mercaderies perilloses.

Servei Express:

Vehicles dedicats per qualsevol punt del Regne Unit i a Irlanda.


LOGÍSTICA I EMMAGATZEMATGE DE MERCADERIES

grupage de mercancia
  • Control d’inventari. 2.000 m2 de superfície a 6m. d’alçada.
  • D.A.P – Depòsit Duaner Públic
  • D.D.A. – Depòsit Diferent Duaner
  • R.A. – Recinte Duaner.
  • EXPEDIDOR / RECEPTOR AUTORITZAT.
  • Recepció de mercaderies i magatzematge.
  • Sistema d’inventari.
  • Operacions de càrrega i descàrrega amb elevador de fins a 3.000 Kg.